สหภาพฟิสิกส์บริสุทธิ์และประยุกต์ระหว่างประเทศ

(เปลี่ยนทางจาก IUPAP)

สหภาพฟิสิกส์บริสุทธิ์และประยุกต์ระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP) เป็นองค์การนอกภาครัฐระหว่างประเทศซึ่งมีภารกิจสนับสนุนการพัฒนาฟิสิกส์ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านฟิสิกส์ และช่วยเหลือการนำฟิสิกส์ไปใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1922 และมีการจัดสมัชชาใหญ่ครั้งแรกใน ค.ศ. 1923 ในกรุงปารีส

สหภาพฟิสิกส์บริสุทธิ์และประยุกต์ระหว่างประเทศ
ชื่อย่อIUPAP
ก่อตั้ง1922
ประเภทระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านฟิสิกส์และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทั่วโลก
ที่ตั้ง
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
ทั่วโลก
ภาษาทางการ
อังกฤษ
ประธาน
Cecilia Jarlskog
เว็บไซต์IUPAP Official website

IUPAP ดำเนินภารกิจโดยการสนับสนุนการประชุมระหว่างประเทศ การส่งเสริมการสื่อสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ การส่งเสิมการวิจัยและการศึกษา การส่งเสริมการเดินทางเสรีของนักวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมความตกลงระหว่างประเทศต่อการใช้สัญลักษณ์ หน่วย การตั้งชื่อและมาตรฐาน และการร่วมมือกับองค์การอื่นในปัญหาทั้งในสาขาวิชาและระหว่างสาขาวิชา

IUPAP เป็นสมาชิกของสภาวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Council for Science, ICSU)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้