การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555

จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2555 เป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในประเทศไทย เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 สมัย หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 4 คน

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555

← พ.ศ. 2551 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2563 →

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  First party Second party Third party
 
ผู้สมัคร บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ถาวร เกียรติไชยากร กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่
พรรค เพื่อไทย เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
คะแนนเสียง 400,584 148,613 95,368

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนการเลือกตั้ง

บุญเลิศ บูรณุปกรณ์
เพื่อไทย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังการเลือกตั้ง

บุญเลิศ บูรณุปกรณ์
เพื่อไทย

ผู้สมัคร แก้

ผลการเลือกตั้ง แก้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่[3]
หมายเลข ผู้สมัคร คะแนน %
1   บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 400,584
2 ถาวร เกียรติไชยากร 148,613
3 ขวัญชัย สกุลทอง 41,983
4 กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ 95,368
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 61,663 1.78
บัตรเสีย

อ้างอิง แก้

  1. "ผลการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-07. สืบค้นเมื่อ 2021-04-24.
  2. "แดง ชม.ไม่หยุด! ตามด่า "มาร์ค" กลางขบวนหาเสียงช่วย "กิ่งกาญจน์" สู้ศึกนายก อบจ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2021-04-24.
  3. ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่(อย่างไม่เป็นทางการ)


ก่อนหน้า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ถัดไป
การเลือกตั้งนายก อบจ. เชียงใหม่
พ.ศ. 2551
  การเลือกตั้งนายก อบจ. เชียงใหม่
พ.ศ. 2555

  การเลือกตั้งนายก อบจ. เชียงใหม่
พ.ศ. 2563