จังหวัดบาดัคชาน

จังหวัดบาดัคชาน เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศอัฟกานิสถาน

สถิติแก้ไข

ประวัติแก้ไข

ภูมิศาสตร์แก้ไข

จังหวัดบาดัคชาน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทางเหนือติกับประเทศทาจิกิสถาน ทางตะวันออก ติดประเทศจีน (ทางเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์) ทิศใต้ติดกับประเทศปากีสถาน จังหวัดบาดัคชาน ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาฮินดูกูซ และเทือกเขาปามีร์ และที่สำคัญคือ จังหวัดนี้ตั้งอยู่ในเส้นทางสายไหม

การปกครองแก้ไข

การปกครองของจังหวัดบาดัคชานมี 28 เขต ได้แก่

 • อาร์กฮันจ์
 • อาร์โก
 • บาฮารัค
 • ดารายิม
 • ดาร์วาซ
 • ดาร์วาซี บาลา
 • ฟายซาบัด (เมืองเอก)
 • อิสฮฺคาซิม
 • เจิร์ม
 • ขาส
 • ขวาฮัน
 • คิสฮิม
 • โคฮิสถาน
 • คูฟอัป
 • กูราน วา มุนจาน
 • ราจฮฺ
 • ชาฮฺรี บูเซิร์ก
 • ชิจฮฺนัน
 • ชิคิ
 • ชูฮาดา
 • ทาแกบ
 • ทิสคาน
 • วาขาน
 • วาร์ดุจ
 • ยาฟทาลิ ซูฟลา
 • ยัมกัน
 • ยาวาน
 • เซบัค