จังหวัดคาราฟูโตะ

(เปลี่ยนทางจาก จังหวัดคะระฟุโตะ)

จังหวัดคาราฟูโตะ (樺太庁 Karafuto-chō), เรียกกันโดยทั่วไปว่า ซาฮาลินใต้ เป็นส่วนบริหารการปกครองของญี่ปุ่นที่สอดคล้องกับดินแดนญี่ปุ่นบนเกาะซาฮาลินทางตอนใต้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 ถึง ค.ศ. 1945

จังหวัดคาราฟูโตะ

樺太庁
คาราฟุโทะ โช
2448–2488
ธงชาติของ
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของ
ตราแผ่นดิน
สีเขียว: จังหวัดคาราฟูโตะภายในประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1942 สีเขียวอ่อน: ดินแดนส่วนอื่น ๆ ของจักรวรรดิญี่ปุ่น
สีเขียว: จังหวัดคาราฟูโตะภายในประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1942
สีเขียวอ่อน: ดินแดนส่วนอื่น ๆ ของจักรวรรดิญี่ปุ่น
สถานะจังหวัดของจักรวรรดิญี่ปุ่น
เมืองหลวงโทโยฮาระ
ประวัติศาสตร์ 
• การรุกรานเกาะซาฮาลินของญี่ปุ่น
7–31 กรกฎาคม 2448
2450
• ยกสถานะเป็น "แผ่นดินหลัก"
2486
• การรุกรานเกาะซาฮาลินของโซเวียต
11–25 สิงหาคม 2488
ประชากร
• ธันวาคม 2484
406,557
ก่อนหน้า
ถัดไป
จักรวรรดิรัสเซีย
สหภาพโซเวียต
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย รัสเซีย

ด้วยสนธิสัญญาพอร์ตสมัท ส่วนหนึ่งของเกาะทางตอนใต้ของบริเวณเส้นขนานที่ 50 องศาเหนือ ได้กลายเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1905 ในปี ค.ศ. 1907 จังหวัดคาราฟูโตะได้ถูกก่อตั้งขึ้น ซึ่งเมืองหลวงที่โอโตมาริ (大泊, ปัจจุบัน โครซาคอฟ) ในปี ค.ศ. 1905 และต่อมาเป็นโตโยฮาระ (豊原, ปัจจุบัน ยุจโน-ซาฮาลินสค์) ในปี ค.ศ. 1907 ในปี ค.ศ. 1945 ด้วยความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง คาราฟูโตะได้ถูกยึดครองโดยกองกำลังทหารโซเวียตและส่วนบริหารการปกครองของญี่ปุ่นได้ยุติบทบาทลง จังหวัดคาราฟูโตะได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการด้วยกฎหมายนิติบุคคล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1949 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 ส่วนทางตอนใต้ของซาฮาลินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลซาฮาลินในสหภาพโซเวียต (ปัจจุบันคือรัสเซีย)