เมืองโทโยฮาระ (ญี่ปุ่น: 豊原市โรมาจิToyohara-shi) เป็นเมืองเดียวที่มีอยู่ในเกาะซาฮาลินตอนใต้ภายใต้การยึดครองของจักรวรรดิญี่ปุ่น

ภาพถ่ายทางอากาศของเมืองโทโยฮาระ

ที่ว่าการจังหวัดคาราฟูโตะตั้งอยู่ที่นี่ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น เมืองนี้ยังมีสวนสาธารณะพร้อมสนามกีฬาและสนามแข่งม้า

เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ก็มีการวางแผนสำหรับการพัฒนาเมืองในวงกว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างสนามบินด้วย แต่การดำเนินการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดสงครามแปซิฟิกขึ้นมา ด้วยการบังคับใช้การจัดองค์กรเมืองใน ปี 1937 เมืองโทโยฮาระได้เข้ามาแทนที่เมืองอาซาฮิกาวะในฐานะเมืองทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น และทำหน้าที่เป็นเมืองหลักด้านการบริหารทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น รวมถึงหลัง ปี 1943 เมื่อคาราฟูโตะถูกควบรวมเข้ากับแผ่นดินหลักของญี่ปุ่น

ในปัจจุบันที่นี่คือเมืองยุจโน-ซาฮาลินสค์ในแคว้นซาฮาลินของรัสเซีย