จังหวัดคาราฟูโตะ

จังหวัดคาราฟูโตะ (ญี่ปุ่น: 樺太庁โรมาจิKarafuto-chōทับศัพท์: คาราฟูโตะ-โจ) เรียกกันโดยทั่วไปว่า ซาฮาลินใต้ เป็นส่วนบริหารการปกครองของญี่ปุ่นที่สอดคล้องกับดินแดนญี่ปุ่นบนเกาะซาฮาลินทางตอนใต้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 ถึง ค.ศ. 1945

จังหวัดคาราฟูโตะ
樺太庁
คาราฟูโตะ-โจ
จักรวรรดิอาณานิคมญี่ปุ่น (ค.ศ. 1905–1907)
จังหวัด (ค.ศ. 1907–1945)
ของจักรวรรดิญี่ปุ่นและญี่ปุ่นภายใต้การยึดครองของสัมพันธมิตร
ค.ศ. 1905 – ค.ศ. 1945

สีเขียวเข้ม: จังหวัดคาราฟูโตะภายในประเทศญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1942
สีเขียวอ่อน: ดินแดนส่วนอื่น ๆ ของจักรวรรดิญี่ปุ่น
เมืองหลวงโอโดมาริ (ค.ศ. 1907–1908)
โทโยฮาระ (ค.ศ. 1908–1945)
ประชากร 
• ธันวาคม ค.ศ. 1941
406,557
ประวัติศาสตร์ 
• การรุกรานเกาะซาฮาลินของญี่ปุ่น
7–31 กรกฎาคม ค.ศ. 1905
5 กันยายน ค.ศ. 1905
ค.ศ. 1907
• ยกสถานะเป็น "แผ่นดินหลัก"
ค.ศ. 1943
• การรุกรานเกาะซาฮาลินของโซเวียต
11–25 สิงหาคม ค.ศ. 1945
• ยุบ
1 มิถุนายน ค.ศ. 1945
ก่อนหน้า
ถัดไป
จักรวรรดิรัสเซีย
สหภาพโซเวียต
แคว้นซาฮาลิน
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย รัสเซีย

ด้วยสนธิสัญญาพอร์ตสมัท ส่วนหนึ่งของเกาะทางตอนใต้ของบริเวณเส้นขนานที่ 50 องศาเหนือ ได้กลายเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1905 ในปี ค.ศ. 1907 จังหวัดคาราฟูโตะได้ถูกก่อตั้งขึ้น ซึ่งเมืองหลวงที่โอโดมาริ (大泊, ปัจจุบัน โครซาคอฟ) ในปี ค.ศ. 1905 และต่อมาเป็นโทโยฮาระ (豊原, ปัจจุบัน ยุจโน-ซาฮาลินสค์) ในปี ค.ศ. 1907 ในปี ค.ศ. 1945 ด้วยความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง คาราฟูโตะได้ถูกยึดครองโดยกองกำลังทหารโซเวียตและส่วนบริหารการปกครองของญี่ปุ่นได้ยุติบทบาทลง จังหวัดคาราฟูโตะได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการด้วยกฎหมายนิติบุคคล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1949 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 ส่วนทางตอนใต้ของซาฮาลินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นซาฮาลินในสหภาพโซเวียต (ปัจจุบันคือรัสเซีย)