จักรพรรดิโฮสติเลียน

จักรพรรดิโฮสติเลียน (อังกฤษ: Emperor Hostilian, ละติน: Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus Augustus, พฤศจิกายน 251) จักรพรรดิแห่ง จักรวรรดิโรมันตะวันตก จาก กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 251 โดยช่วงที่พระองค์ครองสิริราชสมบัติเป็นเวลาสั้น ๆ นั้นตรงกับช่วงเหตุการณ์ที่เรียกว่า วิกฤตการณ์คริสต์ศตวรรษที่ 3 จักรพรรดิโฮสติเลียนเป็นพระราชโอรสของ จักรพรรดิเดซิอัส และ จักรพรรดินีเฮเร็นเนีย อีทรัสซิลลา โดยไม่ทราบวันประสูติและได้เลื่อนขึ้นเป็น ซีซาร์ เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 251 โดย จักรพรรดิเดซิอัสในเดือนเดียวกันพระเชษฐา เฮเร็นนิอัส อีทรัสคัส ได้รับการสถาปนาเป็นยุวจักรพรรดิ

จักรพรรดิโฮสติเลียน
จักรพรรดิแห่ง จักรวรรดิโรมันตะวันตก
ครองราชย์กรกฎาคม – พฤศจิกายน 251 (ร่วมกับ จักรพรรดิเทรโบนิอานัส กาลลัส)
ก่อนหน้าจักรพรรดิเดซิอัส และ จักรพรรดิเฮเร็นนิอัส อีทรัสคัส
ถัดไปจักรพรรดิเทรโบนิอานัส กาลลัส
จักรพรรดิร่วมจักรพรรดิเทรโบนิอานัส กาลลัส
สวรรคตพฤศจิกายน ค.ศ. 251
พระนามเต็ม
Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus Augustus
พระรัชกาลนาม
Imperator Caesar Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus Augustus
พระราชบิดาจักรพรรดิเดซิอัส
พระราชมารดาจักรพรรดินีเฮเร็นเนีย อีทรัสซิลลา

หลังจากจักรพรรดิเดซิอัสและจักรพรรดิเฮเร็นนิอัส อีทรัสคัสสวรรคตระหว่างการรบจากการซุ่มโจมตีโดยชาวกอธ เทรโบนิอานัส กาลลัส ได้สถาปนาตนขึ้นเป็นจักรพรรดิพระองค์ได้เลื่อนจักรพรรดิโฮสติเลียนขึ้นเป็นยุวจักรพรรดิและพระราชโอรสของพระองค์ โวลุซิอานัส เป็นซีซาร์

จักรพรรดิโฮสติเลียนเสด็จสวรรคตเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 251 หลังจากครองสิริราชสมบัติได้เพียง 5 เดือนเนื่องจากถูกเชื้อโรคหรือถูกปลงพระชนม์โดยจักรพรรดิเทรโบนิอานัส กาลลัส