จักรพรรดิแตรโบนิอานุส กัลลุส

จักรพรรดิแตรโบนิอานุส กัลลุส หรือ กาเอียส ไวบิอัส แตรโบนิอานุส กัลลุส [1] (อังกฤษ: Trebonianus Gallus; ชื่อเต็ม: Gaius Vibius Trebonianus Gallus) (ค.ศ. 206 – สิงหาคม ค.ศ. 253) แตรโบนิอานุส กัลลุสเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันที่ครองราชย์ในปี ค.ศ. 251 ร่วมกับจักรพรรดิโฮสติเลียน และระหว่างปี ค.ศ. 251 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 253 ร่วมกับพระราชโอรสจักรพรรดิโวลุซิอานัส

แตรโบนิอานุส กัลลุส
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิโรมัน

จักรพรรดิแตรโบนิอานุส กัลลุส
พระนามเต็ม กาเอียส ไวบิอัส แตรโบนิอานุส กัลลุส
พระปรมาภิไธย ซีซาร์ กาเอียส ไวบิอัส แตรโบนิอานุส กัลลุส ออกัสตัส
ครองราชย์
สมัย ค.ศ. 251
ร่วมกับ โฮสติเลียน
สมัยที่ 2 ค.ศ. 251 – สิงหาคม ค.ศ. 253
ร่วมกับ โวลุซิอานัส
รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิเดซิอัส
จักรพรรดิเฮเร็นนิอัส อีทรัสคัส
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิเอมิลิอานัส
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ค.ศ. 206, อิตาลี
สวรรคต สิงหาคม ค.ศ. 253, อินเตอรัมนา
พระอัครมเหสี อาฟิเนีย เจมินา เบบิอานา
พระราชบุตร จักรพรรดิโวลุซิอานัส
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

อ้างอิง แก้ไข

  1. Roman-emperors.org: Trebonianus Gallus (251-253 A.D.)[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จักรพรรดิแตรโบนิอานุส กัลลุส