จักรพรรดิแตรโบนิอานุส กัลลุส

จักรพรรดิแตรโบนิอานุส กัลลุส หรือ กาเอียส ไวบิอัส แตรโบนิอานุส กัลลุส [1] (อังกฤษ: Trebonianus Gallus; ชื่อเต็ม: Gaius Vibius Trebonianus Gallus) (ค.ศ. 206 – สิงหาคม ค.ศ. 253) แตรโบนิอานุส กัลลุสเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันที่ครองราชย์ในปี ค.ศ. 251 ร่วมกับจักรพรรดิโฮสติเลียน และระหว่างปี ค.ศ. 251 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 253 ร่วมกับพระราชโอรสจักรพรรดิโวลุซิอานัส

แตรโบนิอานุส กัลลุส
จักรพรรดิแตรโบนิอานุส กัลลุส
ประสูติค.ศ. 206
อิตาลี
สวรรคตสิงหาคม ค.ศ. 253
อินเตอรัมนา

อ้างอิง

แก้
  1. Roman-emperors.org: Trebonianus Gallus (251-253 A.D.)[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จักรพรรดิแตรโบนิอานุส กัลลุส