เซิร์กซีสที่ 1

จักรพรรดิเซอร์ซีมหาราช (อังกฤษ: Xerxes the Great) หรือ จักรพรรดิเซิร์กซีสที่ 1 (อังกฤษ: Xerxes I; 519 – 465 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิดาไรอัสมหาราช เมื่อพระราชบิดาสวรรคตเมื่อ 486 ปีก่อน ค.ศ. พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เมื่อเดือนตุลาคม 486 ปีก่อน ค.ศ. ขณะพระชนม์ได้ 34 พรรษา

เซิร์กซีสที่ 1
[[Xerxes I.jpg|263px]]
พระปรมาภิไธยจักรพรรดิเซอร์ซีที่ 1 แห่งเปอร์เซีย
พระอิสริยยศจักรพรรดิแห่งเปอร์เซีย
ฟาโรห์แห่งอียิปต์
ราชวงศ์ราชวงศ์อะคีเมนิด
ครองราชย์486–465 ก่อนคริสต์ศักราช
รัชกาลก่อนจักรพรรดิดาไรอัสมหาราช
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ519 ปีก่อนคริสต์ศักราช
เปอร์เซีย
สวรรคต465 ปีก่อนคริสต์ศักราช
เปอร์เซีย
พระราชบิดาจักรพรรดิดาไรอัสมหาราช
พระราชมารดาจักรพรรดินีอาทอสซา
พระมเหสีจักรพรรดินีอาเมสทริส
พระราชบุตร11 พระองค์

ตลอด 20 ปีในรัชกาล จักรพรรดิเซอร์ซีทรงสืบสานปณิธานของพระราชบิดาทุกอย่างจนบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งอย่างมาก พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ 465 ปีก่อน ค.ศ. ขณะพระชนม์ได้ 54 พรรษา พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระราชินีอาเมสทริส จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเป็นจักรพรรดิอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1

ก่อนหน้า เซิร์กซีสที่ 1 ถัดไป
จักรพรรดิดาไรอัสมหาราช 2leftarrow.png กษัตริย์เปอร์เซีย
(486 ปีก่อนคริสตกาล - 465 ปีก่อนคริสตกาล)
2rightarrow.png จักรพรรดิอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1
จักรพรรดิดาไรอัสมหาราช 2leftarrow.png ฟาโรห์แห่งอียิปต์
(486 ปีก่อนคริสตกาล - 465 ปีก่อนคริสตกาล)
2rightarrow.png จักรพรรดิอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1