จรัล ดิษฐาอภิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัล ดิษฐาอภิชัย (เกิด 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ที่จังหวัดพัทลุง) ประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดน ประธานสมาคมคนไทยเพื่อประชาธิปไตย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[1]อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเป็นหนึ่งใน 11 คน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรกของประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถูกถอดถอนโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ของคณะรัฐประหาร ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550[2] เขาเคยเป็นแกนนำนักศึกษา และเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า "สหายแผ้ว"

จรัล ดิษฐาอภิชัย
เกิด6 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
จังหวัดพัทลุง, ประเทศไทย
สัญชาติไทย
ชื่ออื่นสหายแผ้ว
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย
วิชาการ
นักวิทยาศาสตร์การเมือง
นักเคลื่อนไหวทางการเมือง

เขาขัดคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2557 จนกระทั่งศาลทหารอนุมัติออกหมายจับคดีด้านความมั่นคง รวมถึงถูกออกหมายจับในความผิดมาตรา 112 ด้วย เขาเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หลังรัฐประหาร และเดินทางต่อไปเพื่อลี้ภัยทางการเมืองที่ประเทศฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน ภายหลังเขาเข้าร่วมกับสมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคลื่อนไหวทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ปัจจุบันเธอได้รับสัญชาติฝรั่งเศส และได้จัดตั้ง สมาคมคนไทยเพื่อประชาธิปไตย โดยได้เป็นประธานสมาคมคนไทยเพื่อประชาธิปไตย เคลื่อนไหว ประท้วงรัฐบาลไทย ที่ยุโรป ร่วมกับ จรรยา ยิ้มประเสริฐ สมยศ พฤกษาเกษมสุข ฯลฯ

การศึกษา

แก้
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี - รัฐศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท - สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส
 • ประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง - ปรัชญาการเมือง มหาวิทยาลัยปารีส 1 ซอร์บอน

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2533 - 2543 - อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต[3] ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์[4]
 • พ.ศ. 2541 - 2543 - ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส. : UCL :Union for Civil Liberty)
 • พ.ศ. 2543 - 2550 - กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2554 - 2555 - ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ. การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2555 - 2557 - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)

เกียรติรางวัลที่เคยได้รับ

 • พ.ศ. 2547 - ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงาน

แก้
 • มีผลงานเช่น รายงานวิจัย แนวทางการจัดทำประชาพิจารณ์ในสังคมไทย (ร่วมกับคณะ)
 • รายงานวิจัย "แนวทางการยกเครื่องรัฐสภาไทย"
 • หนังสือ "การปฏิวัติฝรั่งเศส" เล่ม 1 ,เล่ม 2
 • หนังสือ "ก่อนจะถึง 14 ตุลา"
 • หนังสือ "จากราชดำเนินถึงชเวดากอง"
 • หนังสือ "คู่มือ สิทธิมนุษยชน สำหรับพลเมือง"
 • หนังสือ "บนหนทางสิทธิมนุษยชน"

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม)
 2. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรกของประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540[ลิงก์เสีย]
 3. ชีวิตผู้ลี้ภัยการเมืองไทยในต่างแดน: จรัล ดิษฐาอภิชัย ณ ฝรั่งเศส
 4. "ปรับปรุงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-26. สืบค้นเมื่อ 2018-10-26.
 5. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2005-12-06. สืบค้นเมื่อ 2021-05-04.
 6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-20. สืบค้นเมื่อ 2021-05-04.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้