จมื่นศรีเสารักษ์

บทความนี้เกี่ยวกับพระมหาอุปราช สำหรับจมื่นศรีสรรักษ์คนอื่น ดูที่ จมื่นศรีสรรักษ์

จมื่นศรีเสารักษ์ ซึ่งเป็นพระมหาอุปราชในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนั้น ไม่ปรากฏว่ามีพระนามเดิมว่าอย่างไร แต่ปรากฏพระประวัติครั้งแรกในแผ่นดินสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ เป็นบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเมื่อครั้งยังผนวชมีสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชา และได้ร่วมสมคบคิดในการชิงพระราชบัลลังก์จากสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ โดยได้ร่วมมือกับผู้เลื่อมใสในพระพิมลธรรมอนันตปรีชานำกำลังเข้าสู่พระราชวัง และจับตัวสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์นำไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์[1]

จมื่นศรีเสารักษ์
พระมหาอุปราชกรุงศรีอยุธยา
รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
ก่อนหน้าเจ้าฟ้าสุทัศน์
ถัดไปสมเด็จพระนารายณ์
สวรรคตพ.ศ. 2154
กรงศรีอยุธยา

หลังจากนั้น จึงได้เชิญพระพิมลธรรมอนันตปรีชาขึ้นเสวยราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาจมื่นศรีเสารักษ์เป็นพระมหาอุปราช ดำรงตำแหน่งที่พระมหาอุปราชได้ 7 วัน เกิดประชวรลง และอีก 3 วันจึงเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งการพระราชทานเพลิงตามอย่างพระมหาอุปราช[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น. นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553. 800 หน้า. หน้า 261-2. ISBN 978-616-7146-08-9