พรรณชื่น รื่นศิริ

คุณหญิง พรรณชื่น รื่นศิริ (7 เมษายน พ.ศ. 24724 ตุลาคม พ.ศ. 2551) อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และประธานมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ

คุณหญิง
พรรณชื่น รื่นศิริ
ป.ช., ป.ม., ต.จ.
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2522
ก่อนหน้า นายเฉลิม สิงหเสนี
ถัดไป นางสงัด จิตตะยโสธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2532
ก่อนหน้า คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
ถัดไป คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 เมษายน พ.ศ. 2472
เสียชีวิต 4 ตุลาคม พ.ศ. 2551 (79 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส นายจำกัด รื่นศิริ
(บุตร 1 คน)

ประวัติแก้ไข

คุณหญิง พรรณชื่น (ชวนะลิขิกร) รื่นศิริ เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2472 เป็นธิดาของพลตรี พระยาทรงอักษร (ชวน ชวนะลิขิกร) กับคุณหญิงผิว ทรงอักษร (ผิว ชวนะลิขิกร) เข้าศึกษาที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7 สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ.บ., อนุปริญญา ค.บ.) และบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูตรี แผนกวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ก่อนที่จะได้เป็นหัวหน้าตึก 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2516 ท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการคนแรกที่ไปบุกเบิก ณ สถานที่ปัจจุบันอีกด้วย ก่อนจะย้ายกลับมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2522 และได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย นับว่าคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 คนแรกของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ได้รับตำแหน่งนี้

ในขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่านได้พัฒนาโรงเรียนในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านวิชาการ มีการเปิดรายวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 รวมทั้งปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร 3 ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ริเริ่มการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จัดห้อง 57 ซึ่งเคยเป็นห้องทำงานของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ให้เป็นห้อง ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นต้น

ด้านอาคารสถานที่ มีการก่อสร้างหอประชุม ตึก 9 ตึกศิลปะ และตึก 50 ปี และในการฉลอง 50 ปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งในวาระนี้ได้มีการจัดทำหนังสือ 50 ปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วย คุณหญิงพรรณชื่นมีข้อคิดที่เป็นที่รู้จักคือ "ผู้ที่เป็นครูและมีจิตใจเป็นครูนั้น ความสุขคือความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของศิษย์"

คุณหญิงพรรณชื่นได้ก่อตั้งมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริและเป็นประธานมูลนิธิ ตลอดจนเป็นนายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน และด้วยคุณงามความดีที่ได้กระทำมา ท่านจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนี้

คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับ หลังรับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2551 สิริอายุได้ 79 ปี การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ กับรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 3 คืน ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร [1][2] และในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-09-19. สืบค้นเมื่อ 2008-10-06.
  2. http://www.triamudom-alumni.com/webboard/show_question.php?id=17


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข