คำพิพากษา (ภาพยนตร์)

คำพิพากษา สร้างจากอาชญนิยาย เรื่องดังของพนมเทียน เป็นภาพยนตร์แนวจารชนสืบสวนสอบสวนในยุคสงครามเย็น ตัวเอกเป็นนายตำรวจชื่อ "ชีพ ชูชัย" ที่ปลอมตัวเพื่อค้นหาความจริง ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารเพลินจิตต์รายวัน

คำพิพากษา
กำกับสุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
อำนวยการสร้างสุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
นักแสดงนำลือชัย นฤนาท
อมรา อัศวนนท์
สิงห์ มิลินทราศัย
จรัสศรี สาระศิลป์
บริษัทผู้สร้าง
สหะนาวีไทยภาพยนตร์
วันฉาย12 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
ศาลาเฉลิมกรุง
ศาลาเฉลิมบุรี

ภาพยนตร์แก้ไข

สร้างมาแล้วรวม 2 ครั้ง ได้แก่

  1. พ.ศ. 2532 ชื่อ "คำพิพากษา" กำกับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย อรุณ ภาวิไล, อภิรดี ภวภูตานนท์ ,สมจินต์ ธรรมทัต, สมพล กงสุวรรณ
  2. พ.ศ. 2547 ชื่อ "คำพิพากษา ตอน ไอ้ฟัก" กำกับโดย พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ นำแสดงโดย บงกช คงมาลัย, ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, ศักดิ์สิทธิ์ มณีภาค

ละครโทรทัศน์แก้ไข

  1. พ.ศ. 2528 ชื่อ "คำพิพากษา" นำแสดงโดย กษมา นิสสัยพันธ์, กุณกนิช คุ้มครอง, มีศักดิ์ นาครัตน์, ส. อาสนจินดา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

รายชื่อนักแสดงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข