คำปฏิญาณโอลิมปิก

การกล่าวคำปฏิญาณตนในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก (อังกฤษ: Olympic Oath) เป็นการปฏิญาณตนในพิธีเปิดโอลิมปิกโดยนักกีฬา, ผู้ตัดสิน, เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งคน พร้อมกับผู้ฝึกสอนอีกจำนวนหนึ่งคนยืนอยู่ข้างตัว ผู้กล่าวคำปฏิญาณตนจะเป็นคนจากประเทศเจ้าภาพในปีนั้น ผู้กล่าวคำปฏิญาณตนจะปฏิญาณตนในนามของนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ หรือผู้ฝึกสอนในพิธีเปิดโอลิมปิกทั้งหมดโดยจะมีผู้ช่วยถือธงโอลิมปิกอยู่ตรงหัวมุมเสมอ[1]

คำปฏิญาณตนในโอลิมปิก แก้

ผู้ที่กล่าวคำปฏิญาณตนมักจะมาจากประเทศเจ้าภาพ โดยที่เขาจะถือธงไว้หัวมุม (ถ้านักกีฬาสะดวก)

คำปฏิญาณตนฉบับปัจจุบัน แก้

คำปฏิญาณตนฉบับปัจจุบัน จะเริ่มใช้ในโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 เป็นครั้งแรก โดยตัวแทนของนักกีฬา, ผู้ตัดสิน, เจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอนจะกล่าวคำตามบรรทัดดังต่อไปนี้:

In the name of the athletes. / ในนามของนักกีฬา
In the name of all judges. / ในนามของผู้ตัดสินทั้งหมด
In the name of all the coaches and officials. / ในนามของผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

นักกีฬาจะกล่าวคำปฏิญาณต่อว่า:

We promise to take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules and in the spirit of fair play. We all commit ourselves to sport without doping and cheating. We do this, for the glory of sport, for the honour of our teams and in respect for the Fundamental Principles of Olympism. / เราสัญญาจะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกนี้โดยเคารพและปฏิบัติตามกฎรวมถึงจิตวิญญาณแห่งการละเล่นอย่างซื่อตรง เราทั้งหลายอุทิศตนต่อกีฬาโดยไม่ใช้สารกระตุ้นและการคดโกง เราทำทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติเป็นศรีแก่กีฬา เพื่อเกียรติยศของทีมเรา และด้วยความเคารพต่อหลักพื้นฐานค่านิยมโอลิมปิก[2]

คำปฏิญาณตนในอดีต แก้

คำปฏิญาณตนนักกีฬา แก้

นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกจะกล่าวปฏิญาณตนดังบรรทัดต่อไปนี้:

In the name of all competitors, I promise that we shall take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules that govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honour of our teams.[3]

คำปฏิญาณตนเจ้าหน้าที่ แก้

In the name of all the judges and officials, I promise that we shall officiate in these Olympic Games with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern them in the true spirit of sportsmanship.[4]

คำปฏิญาณตนผู้ฝึกสอน แก้

เริ่มใช้ในตอนโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010 โดยคำปฏิญาณอาจมีคำเพิ่มเติมมาดังบรรทัดต่อไปนี้:

In the name of all the coaches and other members of the athletes' entourage, I promise that we shall commit ourselves to ensuring that the spirit of sportsmanship and fair play is fully adhered to and upheld in accordance with the fundamental principles of Olympism.[5]

ผู้กล่าวคำปฏิญาณตน แก้

ข้างล่างนี่คือผู้กล่าวคำปฏิญาณตนในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก[6]

Olympic Oath
ปี นักกีฬา ผู้ตัดสิน (เจ้าหน้าที่) ผู้ฝึกสอน ภาษา
โอลิมปิกฤดูร้อน 1920 Victor Boin - - ภาษาเฟลมิช/Belgian French
โอลิมปิกฤดูหนาว 1924 Camille Mandrillon - - ภาษาฝรั่งเศส
โอลิมปิกฤดูร้อน 1924 Géo André - - ภาษาฝรั่งเศส
โอลิมปิกฤดูหนาว 1928 Hans Eidenbenz - - Swiss German
โอลิมปิกฤดูร้อน 1928 Harry Dénis - - Dutch
โอลิมปิกฤดูหนาว 1932 Jack Shea - - ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
โอลิมปิกฤดูร้อน 1932 George Calnan - - ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
โอลิมปิกฤดูร้อน 1936 Willy Bogner, Sr. - - ภาษาเยอรมัน
โอลิมปิกฤดูร้อน 1936 Rudolf Ismayr - - ภาษาเยอรมัน
โอลิมปิกฤดูหนาว 1948 Bibi Torriani - - Swiss Italian
โอลิมปิกฤดูร้อน 1948 Donald Finlay - - ภาษาอังกฤษ
โอลิมปิกฤดูหนาว 1952 Torbjørn Falkanger - - Norwegian
โอลิมปิกฤดูร้อน 1952 Heikki Savolainen - - ภาษาฟินแลนด์
โอลิมปิกฤดูหนาว 1956 Giuliana Minuzzo - - Italian
โอลิมปิกฤดูร้อน 1956 John Landy (Melbourne)
Henri Saint Cyr (Stockholm)
- - ภาษาอังกฤษ
Swedish
โอลิมปิกฤดูหนาว 1960 Carol Heiss - - ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
โอลิมปิกฤดูร้อน 1960 Adolfo Consolini - - Italian
โอลิมปิกฤดูหนาว 1964 Paul Aste - - Austrian German
โอลิมปิกฤดูร้อน 1964 Takashi Ono - - ภาษาญี่ปุ่น
โอลิมปิกฤดูหนาว 1968 Léo Lacroix - - ภาษาฝรั่งเศส
โอลิมปิกฤดูร้อน 1968 Pablo Garrido - - Mexican Spanish
โอลิมปิกฤดูหนาว 1972 Keiichi Suzuki Fumio Asaki - ภาษาญี่ปุ่น
โอลิมปิกฤดูร้อน 1972 Heidi Schüller Heinz Pollay - ภาษาเยอรมัน
โอลิมปิกฤดูหนาว 1976 Werner Delle Karth Willy Köstinger - Austrian German
โอลิมปิกฤดูร้อน 1976 Pierre St.-Jean Maurice Fauget - Canadian French (St.-Jean), Canadian English (Fauget)
โอลิมปิกฤดูหนาว 1980 Eric Heiden Terry McDermott - ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
โอลิมปิกฤดูร้อน 1980 Nikolai Andrianov Alexander Medved - Russian
โอลิมปิกฤดูหนาว 1984 Bojan Križaj Dragan Perović - Slovene (Križaj), Serbo-Croatian (Perović)
โอลิมปิกฤดูร้อน 1984 Edwin Moses Sharon Weber - ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
โอลิมปิกฤดูหนาว 1988 Pierre Harvey Suzanna Morrow-Francis - Canadian English
โอลิมปิกฤดูร้อน 1988 Hur Jae
Shon Mi-Na
Lee Hak-Rae - ภาษาเกาหลี
โอลิมปิกฤดูหนาว 1992 Surya Bonaly Pierre Bornat - ภาษาฝรั่งเศส
โอลิมปิกฤดูร้อน 1992 Luis Doreste Blanco Eugeni Asensio - Spanish (Doreste), Catalan (Asensio)
โอลิมปิกฤดูหนาว 1994 Vegard Ulvang Kari Kåring - ภาษาอังกฤษ
โอลิมปิกฤดูร้อน 1996 Teresa Edwards Hobie Billingsley - ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
โอลิมปิกฤดูหนาว 1998 Kenji Ogiwara Junko Hiramatsu - ภาษาญี่ปุ่น
โอลิมปิกฤดูร้อน 2000 Rechelle Hawkes Peter Kerr - Australian English
โอลิมปิกฤดูหนาว 2002 Jimmy Shea Allen Church - ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
โอลิมปิกฤดูร้อน 2004 Zoi Dimoschaki Lazaros Voreadis - Greek
โอลิมปิกฤดูหนาว 2006 Giorgio Rocca Fabio Bianchetti - Italian
โอลิมปิกฤดูร้อน 2008 Zhang Yining[7] Huang Liping[8] - ภาษาจีน
โอลิมปิกฤดูหนาว 2010 Hayley Wickenheiser[9] Michel Verrault[9] - Canadian English/Canadian French
โอลิมปิกฤดูร้อน 2012 Sarah Stevenson[10] Mik Basi[10] Eric Farrell[10] ภาษาอังกฤษ
โอลิมปิกฤดูหนาว 2014 Ruslan Zakharov Vyacheslav Vedenin [11] Anastasiya Popova Russian
โอลิมปิกฤดูร้อน 2016 Robert Scheidt Martinho Nobre Adriana Santos Brazilian Portuguese
โอลิมปิกฤดูหนาว 2018 Mo Tae-bum ภาษาเกาหลี
โอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ภาษาญี่ปุ่น
โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ภาษาจีน

อ้างอิง แก้

 1. คลิปการกล่าวปฏิญานตนในพิธีเปิดโอลิมปิก 2012
 2. https://www.olympic.org/news/athletes-to-take-the-lead-as-oaths-at-future-olympic-games-openings-are-unified
 3. http://www.topendsports.com/events/summer/traditions/oath.htm
 4. "Wendl, Karel. "The Olympic Oath - A Brief History" ''Citius, Altius, Fortius'' (''Journal of Olympic History'' since 1997). Winter 1995. pp. 4,5" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-09-07. สืบค้นเมื่อ 2011-10-24.
 5. "Factsheet: Opening Ceremony of the Games of the Olympiad" (PDF). International Olympic Committee. June 2012. สืบค้นเมื่อ 2012-07-28.
 6. "FACTSHEET OPENING CEREMONY OF THE GAMES OF THE OLYMPIAD" (PDF). สืบค้นเมื่อ 2014-02-09.
 7. "Star Paddler Zhang Yining Takes Athletes' Oath". 2008-08-08. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-10-09. สืบค้นเมื่อ 2014-02-09.
 8. "Referee Huang Liping takes oath at opening ceremony". Xinhua News Agency. 2008-08-08. สืบค้นเมื่อ 2014-02-09.
 9. 9.0 9.1 "Factsheet: Opening Ceremony of the Olympic Winter Games" (PDF). International Olympic Committee. June 2012. สืบค้นเมื่อ 2012-07-31.
 10. 10.0 10.1 10.2 "Dazzling opening ceremony launches 30th Olympic Games". The Times of India. 2012-07-28. สืบค้นเมื่อ 2012-07-31.
 11. "News". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-03-31. สืบค้นเมื่อ 4 March 2014.