คั่ม

(เปลี่ยนทางจาก คัม)

คัม (ทิเบต: ཁམས, ไวลี: khams, พินอินทิเบต: Kam) หรือ คัง (จีน: ; พินอิน: kāng) เป็นเขตหนึ่งในการแบ่งเขตของทิเบตสมัยก่อน ซึ่งมักจะแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยที่เหลือคืออวีจังและอัมโต กินพื้นที่ตรงตอนตะวันออกของเขตปกครองตนเองทิเบต และตอนตะวันตกของมณฑลเสฉวน รวมถึงตอนเหนือของมณฑลยูนนาน

ขอบเขตของอาณาจักรทิเบตเดิม
การแบ่งสามเขตการปกครอง:อวีจัง (แดง), อัมโต (น้ำเงิน), คัม (เขียว)

ในสมัยจักรวรรดิทิเบต อัมโตและคัมถูกเรียกรวมกันเรียกว่า "โตคัม" (ทิเบต: མདོ་ཁམས, ไวลี: mDo Khams, พินอินทิเบต: do kam)

ผู้อยู่อาศัยหลักของพื้นที่คัมนี้เรียกว่า คัมปา (ทิเบต: ཁམས་པ, ไวลี: khams pa, พินอินทิเบต: kamba, จีน: 康巴)