คอสเพลย์ (ญี่ปุ่น: コスプレโรมาจิKusupureอังกฤษ: Cosplay) โดยทั่วไปหมายถึงการแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากในเกมหรือการ์ตูน โดยอาจมีการแสดงท่าทางหรือบุคลิกตามตัวละครนั้น ๆ ด้วย เดิมทีการแต่งกายในลักษณะนี้ยังไม่มีคำระบุเรียกอย่างชัดเจน คำว่า คอสเพลย์ ถูกใช้เป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้การเขียนคอลัมน์ในนิตยสาร My Anime เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยโนบุยุกิ ทากาฮาชิ ซึ่งมาจากการนำคำ 2 คำมาผสมกัน คือคำว่า Costume และ Play และคำว่าคอสเพลย์ยังมีตัวย่อว่า "คอส" (อังกฤษ: Cos) โดยคำว่า Cos ย่อมาจากค่าว่า Cosplay

วิกิพีตัง

ระเบียงภาพ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ดูเพิ่ม แก้