เปิดเมนูหลัก

ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (อังกฤษ: North American Free Trade Agreement, NAFTA; ฝรั่งเศส: Accord de libre-échange nord-américain, ALÉNA; สเปน: Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) หรือเรียกคำย่อว่า แนฟตา (NAFTA) เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือ ในการที่จะร่วมมือกันแสวงหาตลาดส่งออกและลดต้นทุนการผลิตสินค้า เพื่อให้มีราคาถูกลง สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้หลังจากที่สหภาพยุโรป ได้แก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยการเปิดตลาดเสรีเป็นตลาดเดียวแล้ว ผู้นำแห่งสหรัฐ แคนาดา และเม็กซิโกได้จัดประชุมกันเมื่อ พ.ศ. 2535 ที่จะเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกันให้เป็นตลาดเดียว และจะลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ 0 ภายใน 5 ปี โดยได้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ จะถูกแทนที่โดยข้อตกลงสหรัฐ–เม็กซิโก–แคนาดา (United States–Mexico–Canada Agreement)