คลาส (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก คลาส)

คลาส (อังกฤษ: Class) อาจแปลว่า ชั้น ชุด กลุ่ม โดยอาจหมายถึง

ทั่วไป แก้ไข

การจัดจำแนกและการจัดแบ่ง แก้ไข

คอมพิวเตอร์และการประมวลผล แก้ไข

ภาพยนตร์ ดนตรี และเกม แก้ไข

การรถไฟและรถราง แก้ไข