คลาส (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก คลาส)

คลาส (อังกฤษ: Class) อาจแปลว่า ชั้น ชุด กลุ่ม โดยอาจหมายถึง

ทั่วไป

แก้

การจัดจำแนกและการจัดแบ่ง

แก้

คอมพิวเตอร์และการประมวลผล

แก้

ภาพยนตร์ ดนตรี และเกม

แก้

การรถไฟและรถราง

แก้