คลาส (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก คลาส)

คลาส (อังกฤษ: Class) อาจแปลว่า ชั้น ชุด กลุ่ม โดยอาจหมายถึง

ทั่วไป แก้

การจัดจำแนกและการจัดแบ่ง แก้

คอมพิวเตอร์และการประมวลผล แก้

ภาพยนตร์ ดนตรี และเกม แก้

การรถไฟและรถราง แก้