คลาส (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก คลาส)

คลาส (อังกฤษ: Class) อาจแปลว่า ชั้น ชุด กลุ่ม โดยอาจหมายถึง

ทั่วไปแก้ไข

การจัดจำแนกและการจัดแบ่งแก้ไข

คอมพิวเตอร์และการประมวลผลแก้ไข

ภาพยนตร์ ดนตรี และเกมแก้ไข

การรถไฟและรถรางแก้ไข