ครูแก แรงรัก แรงอาถรรพ์ เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2547 สร้างจากเรื่องสั้นของมนัส จรรยงค์

ครูแก
กำกับอนุกูล จาโรทก
เขียนบทอัศศิริ ธรรมโชติ
สถาพร ศรีสัจจัง
มนัส จรรยงค์
อนุกูล จาโรทก
นักแสดงนำภาณุ สุวรรณโณ
ปรางทอง ชั่งธรรม
จตุรงค์ โกลิมาศ
สุวัจชัย สุทธิมา
ประเคียง ระฆังทอง
สุกัญญา คงคาวงศ์
ณรงฤทธิ์ ศรีทองมาศ
สีเทา (นักแสดง)
ธรรมโชติ จันทโชติ
ดนตรีประกอบนุภาพ สวันตรัจฉ์
ผู้จัดจำหน่ายไทยฟิล์มพิคเจอร์ส
วันฉาย13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
ภาษาไทย
ข้อมูลจาก IMDb
ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข