คริสต์สหัสวรรษที่ 4

สหัสวรรษ

คริสต์สหัสวรรษที่ 4 ตามปฏิทินเกรกอเรียน จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 เดือนมกราคม ค.ศ.3001 และจบลงในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.4000 นี่เป็นสหัสวรรษที่ 4 ของทั้งคริสต์ศักราชและสากลศักราช

เหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Irreversible Warming Will Cause Sea Levels to Rise for Thousands of Years to Come, New Research Shows". Science Daily.
  2. "This Camera Will Capture a 1,000-Year Exposure That Ends in 3015 for History's Slowest Photo". PetaPixel. สืบค้นเมื่อ 2015-12-14.
  3. Kennedy, Andrew (July 2006). "Interstellar Travel: The Wait Calculation and the Incentive Trap of Progress". Journal of the British Interplanetary Society (JBIS). 59 (7): 239–246. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-09-27. สืบค้นเมื่อ 2016-05-24.
  4. Conception Official Zeitpyramide website, accessed: 14 December 2010
  5. Tzedakis, P.C.; และคณะ (2012). "Determining the natural length of the current interglacial". Nature Geoscience. 5 (2): 138–141.