สหัสวรรษ(อังกฤษ: Millennium[1]) เป็นช่วงของเวลาเท่ากับหนึ่งพันปี คำว่า millennium ในภาษาอังกฤษนั้น มาจากคำภาษาละติน mille แปลว่า พัน และ annus ซึ่งแปลว่าปี

สหัสวรรษมีทั้งคริสต์สหัสวรรษและพุทธสหัสวรรษ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "millennium", Oxford Dictionaries (Oxford University Press, 2016).

[[หมวดหมู่:บทความเกี่ยวกับ โครงปี

ที่ยังไม่สมบูรณ์]]