คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (อังกฤษ: Faculty of Islamic Studies and Law, Fatoni University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Ftu logo.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Islamic Studies and Law, Fatoni University
ที่อยู่ที่ตั้ง 35/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
ไทย ประเทศไทย
วันก่อตั้งพ.ศ. 2541
คณบดีดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด
วารสารวารสารคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
สีประจำคณะ     สีน้ำเงิน
สถานปฏิบัติวิทยาเขตปัตตานี
เว็บไซต์www.islamic.ftu.ac.th

ประวัติวิทยาลัยแก้ไข

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เดิมมีชื่อว่า คณะอิสลามศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นปีสถาปนามหาวิทยาลัย ณ บ้านปารามีแต ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ณ อาคารชีคกอเซ็ม 2 และได้เปลี่ยนชื่อคณะมาเป็น คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555[1]

หลักสูตรแก้ไข

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑต (ศศ.บ)

▪ สาขาวิชา อิสลามศึกษา

▪ สาขาวิชา อูศูลุดดิน (หลักการศาสนาอิสลาม) (หลักสูตรนานาชาติ

▪ สาขาวิชา ชารีอะห์ (กฎหมายอิสลาม)

▪ สาขาวิชา อัลกุรอาน และ อัสสุนนะห์ (หลักสูตร นานาชาติ)

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

▪ สาขาวิชา นิติศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม.)

  • สาขาวิชาอิสลามศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาอิสลามศึกษา


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข