กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 จัดการแข่งขันวันที่ 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยมีมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 5 แห่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 73 41 37 151
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 27 32 86
3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 34 27 85

อ้างอิงแก้ไข