กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 จัดการแข่งขันวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 24 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 31 มหาวิทยาลัย

การแข่งขันในครั้งนี้คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีประกาศตัดสิทธิ์นักกีฬาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาและเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนตามกำหนด

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 43 26 27 96
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 41 34 26 101
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 26 29 74

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 14

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 16

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)