การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง แทนที่นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563[1] โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563[2][3][4]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563

← พ.ศ. 2562 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 →

เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง
ลงทะเบียน162,920
ผู้ใช้สิทธิ67.52% (ลดลง 9.53 pp)
  First party Second party
 
พปชร
สร
ผู้สมัคร วัฒนา สิทธิวัง สมบูรณ์ กล้าผจญ
พรรค พลังประชารัฐ เสรีรวมไทย
เลือกตั้งล่าสุด 26.07% 2.12%
คะแนนเสียง 61,914
(เพิ่มขึ้น31,546)
38,336
(เพิ่มขึ้น35,870)
% 59.97
(เพิ่มขึ้น33.90)
37.14
(เพิ่มขึ้น35.02)

ผลการเลือกตั้งตามอำเภอ
  •   อำเภอที่พรรคพลังประชารัฐชนะ 50-55%

สส. เขตก่อนการเลือกตั้ง

อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
เพื่อไทย

ว่าที่สส. เขต

วัฒนา สิทธิวัง
พลังประชารัฐ

ที่มา แก้

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยก่อนหน้านี้ นายอิทธิรัตน์ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเสียชีวิตในเวลาต่อมา[5][6]

ผู้สมัคร แก้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มติกำหนดวันรับสมัครคือวันที่ 22 พฤษภาคม26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเลือกตั้งคือวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นวันที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด[2]

พรรค ผู้สมัคร หมายเลข
พลังประชารัฐ นายวัฒนา สิทธิวัง
1
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจโทสมบูรณ์ กล้าผจญ
2
พลังท้องถิ่นไท นายอำพล คำศรีวรรณ
3
ไทรักธรรม นายองอาจ ศรีอนันต์เศรษฐ์
4
เศรษฐกิจใหม่ นางสาวปทิตตา ชัยมูลชื่น
5

ปฏิกิริยาในการรับสมัคร แก้

พรรคเพื่อไทย มีมติส่งนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นบิดาของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม แต่เมื่อถึงวันสมัครวันสุดท้ายผลปรากฏตามว่านายพินิจ ไม่ได้เดินทางมาสมัครแต่อย่างใด เป็นผลให้ในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวไม่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยลงชิงชัย[7]

ผลการเลือกตั้ง แก้

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ วัฒนา สิทธิวัง (1) 61,914 59.97 +33.90
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจโทสมบูรณ์ กล้าผจญ (2) 38,336 37.14 +35.02
เศรษฐกิจใหม่ ปทิตตา ชัยมูลชื่น (5) 2,465 2.39 +1.26
พลังท้องถิ่นไท อำพล คำศรีวรรณ (3) 292 0.28 –0.12
ไทรักธรรม องอาจ ศรีอนันต์เศรษฐ์ (4) 227 0.22 +0.14
ผลรวม 103,234 100.00
บัตรดี 103,234 93.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,032 2.76
บัตรเสีย 3,741 3.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 110,007 67.52
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 162,920 100.00
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายวัฒนา สิทธิวัง ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยในเวลาต่อมา [8]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. สิ้น ส.ส.อิทธิรัตน์ เขต 4 ลำปาง พรรคเพื่อไทย เสียชีวิตแล้ว รวมอายุ 56 ปี
  2. 2.0 2.1 "กกต." เคาะวันเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ลำปาง 20 มิ.ย.นี้
  3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  5. สิ้นส.ส.ดังลำปาง! 'อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์'จากไปอย่างสงบด้วยวัย56ปี
  6. "อิทธิรัตน์"ส.ส.ลำปาง เพื่อไทย ติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต!
  7. เพื่อไทย เคารพการตัดสินใจ "พินิจ" ไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง
  8. "พรรคเศรษฐกิจไทย" แจ้ง "สภาฯ" 18ส.ส. ที่ถูก "พปชร." ขับ ย้ายเข้าสังกัดแล้ว