การเมืองยุโรป

การเมืองของยุโรป นั้นเกี่ยวข้องกับการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องภายในทวีปดังกล่าว เป็นหัวข้อที่มีรายละเอียดมากกว่าทวีปใด ๆ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของรัฐชาติในภูมิภาค และแนวโน้มในปัจจุบันที่เดินไปสู่การเพิ่มขึ้นของเอกภาพทางการเมืองระหว่างรัฐในยุโรป

การเมืองในปัจจุบันของยุโรปนั้นสามารถสืบรอยย้อนกลับไปได้ถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ภายในทวีป ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม นั้นมีส่วนเสมอกันในการก่อร่างสภาพการเมืองของยุโรปในปัจจุบัน

การเมืองยุโรปสมัยใหม่นั้นถูกครอบงำโดยสหภาพยุโรป ตั้งแต่การล่มสลายของม่านเหล็กและการพังทลายของบล็อกตะวันออกของรัฐคอมมิวนิสต์ ด้วยการสิ้นสุดของสงครามเย็น สหภาพยุโรปได้ขยายไปทางตะวันออก และรวมเอารัฐสมาชิก 27 รัฐ ซึ่งมีตัวแทนในรัฐสภายุโรป

ดูเพิ่มแก้ไข