การปราบปรามความไม่สงบในหมั่นโจวกั๋ว

การปราบปรามความไม่สงบในหมั่นโจวกั๋ว เป็นการทัพต่อต้านการก่อกบฏของญี่ปุ่นในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สองเพื่อปราบปรามการต่อต้านด้วยอาวุธที่มีต่อรัฐหุ่นเชิดของหมั่นโจวกั๋วที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆจากกองกำลังทหารอาสาสมัครต่อต้านญี่ปุ่นหลายหน่วยในเขตยึดครองแมนจูเรียและต่อมากองทัพร่วมต่อต้านญี่ปุ่นทางภาคเหนือของคอมมิวนิสต์ ปฏิบัติการครั้งนี้ได้ถูกดำเนินการโดยกองทัพคันโตแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นและกองกำลังทหารที่เป็นฝ่ายให้ความร่วมมือของรัฐบาลหมั่นโจวกั๋ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 1932 จนกระทั่งปี ค.ศ. 1942 และผลลัพธ์ในชัยชนะของญี่ปุ่น

การปราบปรามความไม่สงบในหมั่นโจวกั๋ว
ส่วนหนึ่งของ สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง

ทหารญี่ปุ่นในแมนจูเรีย, ค.ศ. 1931
วันที่4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931 ถึง ฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1942
สถานที่
ผล ญี่ปุ่น-หมั่นโจวกั๋วชนะ
คู่สงคราม
 จีน

 ญี่ปุ่น

ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) หม่า จ้านชาน
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) จ้าว ช่างจื้อ
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) หยาง จิ้งยฺหวี่
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) โจว ป่าวจง
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) หลี่ จ้าวหลิน
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) ติง ชาว
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) เฝิง จ้านไห่
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) ถัง จู้อู่
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) หวัง เฟิ่งเก๋อ
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) หวัง เต๋อหลิน
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) ซู ปิ่งเหวิน
สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–1949) ชเว ฮย็อน
จักรวรรดิญี่ปุ่น ชิเงรุ ฮนโจ
จักรวรรดิญี่ปุ่น โนบูโยชิ มูโต
จักรวรรดิญี่ปุ่น ทากาชิ ฮิชิการิ
จักรวรรดิญี่ปุ่น จิโร มินามิ
จักรวรรดิญี่ปุ่น เค็งกิจิ อูเอดะ
จักรวรรดิญี่ปุ่น โยชิจิโร อูเมซุ
จักรวรรดิญี่ปุ่น เซชิโร อิตางากิ
ประเทศแมนจูกัว ซี เชี่ย
ประเทศแมนจูกัว หม่า จ้านชาน
ประเทศแมนจูกัว จาง ไห่เผิง
ประเทศแมนจูกัว ยฺหวี จื่อชาน
กำลัง
300,000 Japanese: 84,000
Manchurian: 111,000[1]
ความสูญเสีย
? ?
แม่แบบ:Campaignbox Second Sino-Japanese War

อ้างอิง แก้

  1. Jowett (2004), p. 8