สุคนธบำบัด (อังกฤษ: aromatherapy) คือ การบำบัดโดยการใช้กลิ่น ซึ่งได้มาจากพืชโดยวิธีการสกัดเอาสารสำคัญที่เรียกว่า น้ำมันหอมระเหย (essential oil) มาใช้ในการบำบัด ซึ่งมีหลายวิธี แต่หลักการสำคัญคือ เมื่อร่างกายได้รับสารสำคัญจากน้ำมันหอมระเหยแล้วจะมีผลต่อระบบการทำงานในร่างกาย[1] ที่ควบคุมระบบประสาท ระบบฮอร์โมนในร่างกาย

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข