เปิดเมนูหลัก

การขับร้องประสานเสียง

การขับร้องประสานเสียง เป็นศิลปะการใช้เสียงของมนุษย์ร่วมกัน โดยนับเป็นดนตรีประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจมีการใช้เครื่องดนตรีประกอบหรือไม่ก็ได้