ประเภทเสียงร้อง
เทียบกับการจัดเรียงบนคีย์บอร์ด
โซปราโน (หญิง)
เมซโซ-โซปราโน (หญิง) หรือ
เคาเตอร์เทเนอร์ (ชาย)
คอนทราลโต (หญิง) หรือ อัลโต
เทเนอร์ (ชาย)
แบริโทน (ชาย)
เบส (ชาย)

โซปราโน (อังกฤษ: Soprano) คือ โทนเสียงในการร้องเพลงประสานเสียง ซึ่งเป็นโทนเสียงที่สูงของนักร้องหญิง และเป็นโทนเสียงที่สูงที่สุดในวงขับร้องประสานเสียงอีกด้วย

ประเภทของเสียงโซปราโน

  • dramatic soprano เป็นเสียงสูงที่มีพลัง สามารถเร้าอารมณ์หรือที่เรียกว่ามี "declamatory ability" เช่น เสียงของนักอุปรากรชั้นนำ
  • lyric soprano เป็นเสียงที่มีพลังน้อยกว่าแบบแรก มีลักษณะนุ่มนวล เรียบๆ ฟังได้อย่างสบายๆ และรื่นหู การขับร้องของเสียงนี้จัดเข้าลักษณะที่เรียกว่า "cantabile style" (pleasant singing)
  • coloratura soprano เป็นเสียงที่สูงมาก กังวานแจ่มใส เป็นเสียงที่มีลูกคอถี่ยิบเป็นพิเศษ