ประเภทเสียงร้อง
เทียบกับการจัดเรียงบนคีย์บอร์ด
โซปราโน (หญิง)
Range of soprano voice marked on keyboard.svg
เมซโซ-โซปราโน (หญิง) หรือ
เคาเตอร์เทเนอร์ (ชาย)
Range of mezzo-soprano voice marked on keyboard.svg
คอนทราลโต (หญิง) หรือ อัลโต
Range of alto voice marked on keyboard.svg
เทเนอร์ (ชาย)
Range of tenor voice marked on keyboard.svg
แบริโทน (ชาย)
Range of baritone voice marked on keyboard.svg
เบส (ชาย)
Range of bass voice marked on keyboard.svg

เทเนอร์ (Tenor) คือ โทนเสียงในการร้องเพลงประสานเสียง ซึ่งเป็นโทนเสียงสูงของนักร้องชาย

↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘