กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์

กลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้


กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้ ตั้งโดยนิโกลา-ลุย เดอ ลากาย ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18

กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์ (Microscopium)
กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Mic
ชื่อคุณศัพท์: Microscopii
สัญลักษณ์: กล้องจุลทรรศน์
ไรต์แอสเซนชัน:21 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −35°
เนื้อที่:210 ตารางองศา (อันดับที่ 66)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:γ Microscopii
(ความส่องสว่างปรากฏ = 4.7)
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวแพะทะเล
กลุ่มดาวนกกระเรียน
กลุ่มดาวอินเดียนแดง
กลุ่มดาวปลาใต้
กลุ่มดาวคนยิงธนู
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +45° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกันยายน

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้