กลุ่มดาวนกกระเรียน

กลุ่มดาวนกกระเรียน เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้ ปรากฏในแผนที่ดาว ยูรานอเมเทรีย (Uranometria) ของโยฮันน์ บาเยอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603 แต่อาจเป็นที่รู้จักกันมาก่อนหน้านั้น

กลุ่มดาวนกกระเรียน (Grus)
กลุ่มดาวนกกระเรียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Gru
ชื่อคุณศัพท์: Gruis
สัญลักษณ์: กระเรียน
ไรต์แอสเซนชัน:22.5 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −45°
เนื้อที่:366 ตารางองศา (อันดับที่ 45)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
2
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวอัลแนร์ (α Grus)
(ความส่องสว่างปรากฏ = +1.73)
ฝนดาวตก:-
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวปลาใต้
กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์
กลุ่มดาวอินเดียนแดง
กลุ่มดาวนกทูแคน
กลุ่มดาวนกฟีนิกซ์
กลุ่มดาวช่างแกะสลัก
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +35° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนตุลาคม