กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ

กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ (อังกฤษ: sacrum) เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกสันหลัง ซึ่งเดิมมี 8 ชิ้น แต่จะเชื่อมรวมกันเป็นชิ้นเดียว และจะต่อกับกระดูกเชิงกราน (pelvic bone) โดยจะมีช่องเปิด (sacral foramina) เพื่อเป็นทางผ่านของเส้นประสาทที่ไปยังบริเวณเชิงกรานและขา

กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ
Sacrum
กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ
ภาพของเชิงกรานเพศชาย (กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บอยู่กลางภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินOs sacrum
MeSHD012447
TA98A02.2.05.001
TA21071
FMA16202
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

อ้างอิง

แก้