กระดูกขมับ (อังกฤษ: temporal bone) เป็นกระดูกที่อยู่ด้านข้างและด้านฐานของกะโหลกศีรษะ กระดูกนี้ทำหน้าที่ค้ำจุนส่วนของใบหน้าที่เรียกว่า ขมับ (temple)

กระดูกขมับ
(Temporal bone)
Illu cranial bones.jpg
กระดูกหุ้มสมอง
Illu facial bones.jpg
กระดูกใบหน้า
ละติน os temporales
Gray's subject #34 138
ข้อต่อ กระดูกท้ายทอย, กระดูกข้างขม่อม, กระดูกสฟีนอยด์, กระดูกขากรรไกรล่าง และกระดูกโหนกแก้ม

ส่วนต่าง ๆ ของกระดูกขมับแก้ไข

กระดูกขมับประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน

ส่วนประกอบแก้ไข

โครงสร้างของสความาก็มีองค์ประกอบเหมือนกับกระดูกกะโหลกศีรษะชิ้นอื่นๆ ส่วนกกหู (mastoid portion) เป็นกระดูกเนื้อโปร่ง ส่วนพีทรัส (petrous portion) มีความแข็งและหนาแน่น

ภาพอื่น ๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Roche Lexicon - illustrated navigator, at Elsevier 34256.000-1