อันดับย่อยปลากระโทง

(เปลี่ยนทางจาก Xiphioidei)

อันดับย่อยปลากระโทง (อังกฤษ: Swordfish, Marlin, Billfish) เป็นอันดับย่อยของปลากระดูกแข็งทะเล ในอันดับปลากะพง (Perciformes) ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Xiphioidei

เป็นปลาทะเลขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่แล้วมีขนาดลำตัวเกินกว่า 1 เมตร มีจุดเด่น คือ มีจะงอยปากบนยาวแหลมใช้สำหรับไล่ต้อนปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร และสำหรับป้องกันตัว เป็นปลาที่ว่ายน้ำได้รวดเร็วว่องไวมาก

แบ่งออกเป็น 2 วงศ์ คือ

  • Istiophoridae ปลากระโทง, ปลาอินทรียักษ์
  • Xiphiidae ปลาดาบ, ปลากระโทงแทงดาบ[1] [2]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข