องค์การการค้าโลก

(เปลี่ยนทางจาก WTO)

องค์การการค้าโลก (อังกฤษ: World Trade Organization, WTO) เป็นองค์การนานาชาติสังกัดองค์การสหประชาชาติ (UN) ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางด้านการค้าระหว่างชาติ เป็นเวทีสำหรับการเจรจาต่อรอง ตกลงและขจัดข้อขัดแย้งในเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ทางการค้าและการบริการระหว่างประเทศสมาชิก

World Trade Organization (อังกฤษ)
Organisation mondiale du commerce (ฝรั่งเศส)
Organización Mundial del Comercio (สเปน)

WTradeO.png
ที่อยู่
Centre William Rappard, เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์
ข้อมูลทั่วไป
สถาปนา 1 มกราคม ค.ศ. 1995
งบประมาณ 199 million Swiss francs (approx. 209 million USD) in 2011.[1]
เว็บไซต์

องค์การการค้าโลกจัดตั้งขึ้นแทนความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสมาชิก 164 ประเทศและดินแดน[2]

องค์การการค้าโลกมีงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ทั้งสิ้น 197 ล้านฟรังก์สวิส (ราว 7,000 ล้านบาท) มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักเลขาธิการ 640 คน เลขาธิการคนปัจจุบันชื่อนายโรแบร์ตู อาเซเวดู

องค์การการค้าโลก จะทำหน้าที่ดูแลข้อตกลงย่อย 3 ข้อตกลง คือ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (General Agreement on Tariff and Trade; GATT) ที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้, ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services; GATS) และ ความตกลงว่าด้วยการค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของการค้า (The agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS)[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "WTO Secretariat budget for 2011". WTO official site. สืบค้นเมื่อ 2008-08-25.
  2. Members and Observers WTO official site
  3. วัศพบ