เอสวีจี

(เปลี่ยนทางจาก SVG)

เอสวีจี (อังกฤษ: SVG: Scalable Vector Graphics ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ปรับขนาดได้) เป็นภาษามาร์กอัปบนมาตรฐาน XML สำหรับอธิบายภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ 2 มิติ ทั้งที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เอสวีจีเป็นมาตรฐานเปิดที่ดูแลโดย World Wide Web Consortium เวอร์ชันล่าสุดคือ SVG 1.1

Scalable Vector Graphics
นามสกุลไฟล์:.svg, .svgz
ชนิด MIME:image/svg+xml[1]
พัฒนาโดย:World Wide Web Consortium
รูปแบบ:ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์
ภาพตัวอย่างในรูปแบบ SVG ดูได้โดยใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน SVG [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/15/Svg.svg ไฟล์ต้นฉบับ

มาตรฐานของเอสวีจี ประกอบด้วยวัตถุต่างกัน 3 ชนิดดังนี้

  1. รูปร่างต่างๆ ที่เป็นเวกเตอร์ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง
  2. ภาพแบบแรสเตอร์
  3. ข้อความ

โปรแกรมที่สนับสนุนแก้ไข

เว็บเบราว์เซอร์
รายชื่อเว็บเบราว์เซอร์ ที่สนับสนุนมาตรฐาน SVG 1.1 เต็มรูปแบบ และสนับสนุนบางส่วน
โปรแกรมกราฟิก

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข