ภาษามาร์กอัป (อังกฤษ: markup language) คือประเภทภาษาคอมพิวเตอร์ที่แสดงทั้งข้อมูล และข้อมูลรูปแบบเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรูปแบบอธิบายถึงโครงสร้างหรือการแสดงผลซึ่งส่วนนี้เรียกว่า มาร์กอัป โดยจะอยู่รวมกับข้อมูลปกติ ภาษามาร์กอัปที่รู้จักกันดีที่สุดคือ HTML ตามความเป็นมาแล้ว ภาษารูปแบบนี้ได้มีการใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ในการติดต่อสื่อสารงานพิมพ์ระหว่างผู้เขียน บรรณาธิการ และเครื่องพิมพ์

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  • Allan Woods, Modern Newspaper Production (New York: Harper & Row, 1963), 85; Stewart Harral, Profitable Public Relations for Newspapers (Ann Arbor: J.W. Edwards, 1957), 76; and Chiarella v. United States, 445 U.S. 222 (1980).