รัฐเนแบรสกา

(เปลี่ยนทางจาก Nebraska)

รัฐเนแบรสกา (อังกฤษ: Nebraska, เสียงอ่านภาษาอังกฤษ: /nəˈbræs kə/) เป็นรัฐทางตอนกลางของสหรัฐอเมริกา เนแบรสกาได้ชื่อมาจากเผ่าอินเดียนแดงเผ่าโอโต ซึ่งมีความหมายว่า ทุ่งน้ำ เนื่องจากสภาพของรัฐมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม รัฐเนแบรสกาเป็นรัฐที่มีอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอันดับต้นของประเทศ โดยมีธุรกิจที่สำคัญคือข้าวโพด และน้ำมันเบนซิน E85 ที่พัฒนาต่อมาจากข้าวโพด

รัฐเนแบรสกา

เมืองที่สำคัญในรัฐได้แก่ โอมาฮา และ ลิงคอล์น บุคคลที่มีชื่อเสียงจากเนแบรสกาได้แก่ ดิก ชีนีย์ รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีอันดับ 2 ของสหรัฐอเมริกา จากธุรกิจการลงทุน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้แก่ มหาวิทยาลัยเนแบรสกา

ในปี 2550 เนแบรสกามีประชากร 1,774,571 คน[1]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  ประเทศสหรัฐ