แมลาเริน

(เปลี่ยนทางจาก Mälaren)

แมลาเริน (สวีเดน: Mälaren) เดิมเรียกว่า ทะเลสาบแมลาร์ (Malar) ในภาษาอังกฤษ เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศสวีเดน (รองจากทะเลสาบแวเนินและเว็ตเติน) มีพื้นที่ 1,140 ตารางกิโลเมตร มีจุดลึกสุดที่ 64 เมตร ทะเลสาบแมลาเรินมีความกว้างจากทิศตะวันออกมายังตะวันตก 120 กิโลเมตร ทะเลสาบไหลจากทิศใต้-ตะวันตก ไปยังทิศเหนือ-ตะวันออก สู่ทะเลบอลติกผ่านทางน้ำธรรมชาติบริเวณนอร์ชเตริมและเซอเดอชเตริม และไหลผ่านแถวเกาะสตัดส์ฮ็อลเมิน และไหลผ่านคลองขุดเซอเดอเท็ลเยและทางน้ำฮัมมาร์บีเลเดิน อ่าวทางทิศตะวันออกสุดของแมลาเรินอยู่ตอนกลางของสต็อกโฮล์ม เรียกว่า อ่าวริดดาร์ฟิแยร์เดิน ทะเลสาบตั้งอยู่ในภูมิภาคสเวียยาลันด์ และรายล้อมด้วยจังหวัดอุปลันด์, เซอเดอร์มันลันด์, แนร์เกอ และเว็สต์มันลันด์ เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบแมลาเรินคือ เกาะเซลาเอิน พื้นที่ 91 ตารางกิโลเมตร และเกาะแฟริงเซอ พื้นที่ 79 ตารางกิโลเมตร

แมลาเริน
ที่ตั้งสวีเดน
พิกัด59°30′N 17°12′E / 59.500°N 17.200°E / 59.500; 17.200
ประเทศในลุ่มน้ำสวีเดน
พื้นที่พื้นน้ำ1,140 km2 (440 sq mi)
ความลึกโดยเฉลี่ย13 m (43 ft)
ความลึกสูงสุด64 m (210 ft)
ปริมาณน้ำ14 km3 (11,000,000 acre·ft)
เกาะเซลาเอิน, แฟริงเซอ