ราชวงศ์เหลียงยุคหลัง

(เปลี่ยนทางจาก Later Liang (Five Dynasties))

ราชวงศ์โฮ่วเหลียง (เหลียงยุคหลัง) (Later Liang Dynasty) (ค.ศ. 907 - 923) ถูกสถาปนาโดยจูเวินหรือจูเหวียนจง (ค.ศ.852-912) ผู้โค่นล้มราชวงศ์ถัง

เหลียง

907–923
สถานะอาณาจักรโฮ่วเหลียง
เมืองหลวงลั่วหยาง (907–913)
ไคเฟิง (913–923)
ภาษาทั่วไปภาษาจีนกลาง(แมนดาริน)
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
จักรพรรดิ 
• 907-912
จักรพรรดิไท่จู่
• 912-913
จูหยูกุ้ย
• 913-923
จักรพรรดิเหลียงโม่ตี้
ยุคประวัติศาสตร์ห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร
• สถาปนาขึ้นโดยจูเหวียนจง
1 มิถุนายน ค.ศ.907 907
• ยอมแพ้ที่ เมืองไคฟง
19 พฤศจิกายน ค.ศ.923 923
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชวงศ์ถัง
ราชวงศ์โฮ่วถัง

เดิมเหลียงไท่จู่ (จูเหวียนจง)เป็นหนึ่งในขุนพลของกองทัพกบฏหวงเฉา ต่อมาได้สวามิภักดิ์กับราชวงศ์ และร่วมมือกับหลี่เค่อยัง หัวหน้าเผ่าซาถัวปราบปรามกบฏจนหมดสิ้น และได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า เหวียนจง แปลว่าผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดี

ต่อมาเขาเริ่มมีอิทธิพลในราชสำนักและในที่สุดเขาก็ปลดจักรพรรดิถังอัยตี้ จักรพรรดิองค์สุดท้ายลงจากราชบัลลังก์ ทำให้ราชวงศ์ถังสิ้นสุดลง และเขาก็ได้สถาปนาตนเอง ขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์โฮ่วเหลียง พระนามว่าจักรพรรดิเหลียงไท่จู่

ราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์แรกในยุคที่เรียกว่า ยุคห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร แต่ราชวงศ์นี้มีจักรพรรดิปกครองเพียง 2 พระองค์

ก่อนหน้า ราชวงศ์เหลียงยุคหลัง ถัดไป
ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์จีน
(ค.ศ. 907 - 923)
ราชวงศ์โฮ่วถัง