ห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร

ห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร (จีนตัวย่อ: 五代十国; จีนตัวเต็ม: 五代十國) เป็นยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10 ซึ่งรัฐห้ารัฐผลัดกันครองอำนาจในภาคกลาง เกิดเป็นห้าราชวงศ์ ส่วนท้องที่อื่น ๆ โดยเฉพาะจีนใต้ ก็เกิดอาณาจักรน้อยใหญ่ตั้งตนเป็นอิสระขึ้นถึงสิบอาณาจักรนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมือง แต่ก็นับเป็นสมัยสุดท้ายที่จักรวรรดิจีนแตกแยกออกเป็นหมู่เป็นเหล่าเช่นนี้[1]

ห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร
ราชวงศ์เหลียงยุคหลัง (สีเหลือง) และรัฐอื่น ๆ ร่วมยุค
อักษรจีนตัวเต็ม五代十國
อักษรจีนตัวย่อ五代十国

ยุคสมัยดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อราชวงศ์ถังล่มสลายลงใน ค.ศ. 907 และสิ้นสุดลงเมื่อราชวงศ์ซ่งก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 960 กินเวลากว่า 50 ปี อาณาจักรที่ตั้งตนต่าง ๆ นี้เดิมเป็นราชอาณาจักรอิสระมาก่อนแล้ว ครั้นราชวงศ์ถังถึงจุดจบ ผู้ปกครองอาณาจักรดังกล่าวก็พากันประกาศตนเป็นจักรพรรดิ จึงเกิดสงครามเพื่อชิงอำนาจกันเป็นจักรพรรดิที่ชอบธรรมแต่ผู้เดียว อย่างไรก็ดี แม้จะถือกันว่า ยุคนี้ยุติลงด้วยการตั้งราชวงศ์ซ่งเมื่อ ค.ศ. 960 แต่กว่าจะปราบปรามฮั่นเหนือ (北漢) อาณาจักรสุดท้ายในหมู่ห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร ได้ก็ล่วงสู่ ค.ศ. 979 แล้ว

อาณาจักรต่าง ๆ

แก้

ห้าราชวงศ์

แก้

ราชวงศ์ทั้งห้า ซึ่งเรียกว่า อู่ไต้ (五代) นั้น ประกอบด้วย

สิบอาณาจักร

แก้

อาณาจักรทั้งสิบ ซึ่งเรียกว่า ฉือกั๋ว (十國) นั้น ประกอบด้วย

อ้างอิง

แก้
  1. Glen Dudbridge (2013). A Portrait of Five Dynasties China: From the Memoirs of Wang Renyu (880-956). Oxford University Press. p. 8. ISBN 9780191749537. Dudbridge actually quotes Reischauer's Ennin's Travels.
ก่อนหน้า ห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร ถัดไป
ราชวงศ์ถัง   ราชวงศ์ในประวัติศาสตร์จีน
(ค.ศ. 907–960)
  ราชวงศ์ซ่ง
ราชวงศ์เหลียว