ราชวงศ์ในประวัติศาสตร์จีน

ต่อไปนี้เป็นลำดับเวลาของราชวงศ์ในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ 2000 ปีก่อนสากลศักราช

อาณาเขตโดยประมาณที่ครอบครองโดยหลายราชวงศ์และหลายรัฐตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จีน

ราชวงศ์จีน แก้

ราชวงศ์ ผู้ปกครอง ตระกูลผู้ปกครอง จาก ถึง ระยะเวลา
ชื่อ ชื่อภาษาจีน
(อักษรจีนตัวเต็ม/
อักษรจีนตัวย่อ)
พินอิน ความหมาย
ราชวงศ์กษัตริย์
ราชวงศ์เซี่ย Xià ชื่อเผ่า (รายพระนาม) ซื่อ (姒) 2070 ปีก่อนคริสตกาล 1600 ปีก่อนคริสตกาล 470 ปี
ราชวงศ์ชาง Shāng ภูมินาม (รายพระนาม) จื่อ (子) 1600 ปีก่อนคริสตกาล 1046 ปีก่อนคริสตกาล 554 ปี
ราชวงศ์โจวตะวันตก 西周 Xī Zhōu ภูมินาม (รายพระนาม) จี (姬) 1046 ปีก่อนคริสตกาล 771 ปีก่อนคริสตกาล 275 ปี
ราชวงศ์โจวตะวันออก 東周 / 东周 Dōng Zhōu ภูมินาม (รายพระนาม) จี (姬) 770 ปีก่อนคริสตกาล 256 ปีก่อนคริสตกาล 514 ปี
ราชวงศ์จักรพรรดิ
ราชวงศ์ฉิน Qín ภูมินาม (รายพระนาม) อิ๋ง (嬴) 221 ปีก่อนคริสตกาล 207 ปีก่อนคริสตกาล 14 ปี
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก 西漢 / 西汉 Xī Hàn ภูมินาม (รายพระนาม) หลิว (劉) 202 ปีก่อนคริสตกาล ค.ศ. 8 209 ปี
ราชวงศ์ซิน Xīn "ใหม่" (รายพระนาม) หวัง (王) ค.ศ. 9 ค.ศ. 23 14 ปี
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก 東漢 / 东汉 Dōng Hàn ภูมินาม (รายพระนาม) หลิว (劉) ค.ศ. 25 ค.ศ. 220 195 ปี
ยุคสามก๊ก 三國 / 三国 Sān Guó "สามอาณาจักร" (รายพระนาม) เฉา (曹)
หลิว (劉 / 刘)
ซุน (孫 / 孙)
ค.ศ. 220 ค.ศ. 280 60 ปี
ราชวงศ์จิ้นตะวันตก 西晉 / 西晋 Xī Jìn ภูมินาม (รายพระนาม) ซือหม่า (司馬) ค.ศ. 266 ค.ศ. 316 50 ปี
ราชวงศ์จิ้นตะวันออก 東晉 / 东晋 Dōng Jìn ภูมินาม (รายพระนาม) ซือหม่า (司馬) ค.ศ. 317 ค.ศ. 420 103 ปี
ยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้ 南北朝 Nán Běi Cháo ราชวงศ์ใต้-เหนือ (รายพระนาม) หลายตระกูล ค.ศ. 420 ค.ศ. 589 169 ปี
ราชวงศ์สุย Suí ชื่อตำแหน่ง
(随 คำพ้องเสียง)
(รายพระนาม) หยาง (楊) ค.ศ. 581 ค.ศ. 618 37 ปี
ราชวงศ์ถัง Táng ชื่อตำแหน่ง (รายพระนาม) หลี่ (李) ค.ศ. 618 ค.ศ. 907 289 ปี
ห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร 五代十國

/ 五代十国

Wǔ Dài Shí Guó "ห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร" (รายพระนาม) หลายตระกูล ค.ศ. 907 ค.ศ. 960 53 ปี
ราชวงศ์ซ่งเหนือ 北宋 Běi Sòng ภูมินาม (รายพระนาม) เจ้า (趙) ค.ศ. 960 ค.ศ. 1127 167 ปี
ราชวงศ์ซ่งใต้ 南宋 Nán Sòng ภูมินาม (รายพระนาม) เจ้า (趙) ค.ศ. 1127 ค.ศ. 1279 152 ปี
ราชวงศ์เหลียว / Liáo "กว้างใหญ่" หรือ "เหล็ก"
(คำพ้องเสียงภาษาคีตัน)
(รายพระนาม) เยลฺวี่ ( ; 耶律) ค.ศ. 907 ค.ศ. 1125 218 ปี
ราชวงศ์จิน Jīn "ทอง" (รายพระนาม) หวานเหยียน
( ; 完顏)
ค.ศ. 1115 ค.ศ. 1234 119 ปี
ราชวงศ์เซี่ยตะวันตก 西夏 Xī Xià ภูมินาม (รายพระนาม) หลี่ (李) ค.ศ. 1038 ค.ศ. 1227 189 ปี
ราชวงศ์เหลียวตะวันตก 西遼 / 西辽 Xī Liáo "กว้างใหญ่" หรือ "เหล็ก"
(คำพ้องเสียงภาษาคีตัน)
(รายพระนาม) เยลฺวี่ ( ; 耶律) ค.ศ. 1124 ค.ศ. 1218 94 ปี
ราชวงศ์หยวน Yuán "ยิ่งใหญ่" หรือ "ความเป็นอันดับหนึ่ง" (รายพระนาม) Borjigin
(ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ; 孛兒只斤)
ค.ศ. 1271 ค.ศ. 1368 97 ปี
ราชวงศ์หมิง Míng "แสงสว่าง" (รายพระนาม) จู (朱) ค.ศ. 1368 ค.ศ. 1644 276 ปี
ราชวงศ์ชิง Qīng "ความบริสุทธิ์" (รายพระนาม) อ้ายซินเจว๋หลัว
(ᠠᡳᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ; 愛新覺羅)
ค.ศ. 1636 ค.ศ. 1912 276 ปี
จีนยุคใหม่
สาธารณรัฐจีน 中華民國

/ 中华民国

Zhōnghuá Mínguó "สาธารณรัฐจีน" (รายนาม) หลายตระกูล ค.ศ. 1912 ปกครองจีนแผ่นดินใหญ่โดยพฤตินัยถึงปี ค.ศ. 1949 หลังปี ค.ศ. 1949 ปกครองโดยพฤตินัยเพียงไต้หวัน ปกครองจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลา 37 ปี ปกครองไต้หวันเป็นเวลา 73 ปี
สาธารณรัฐประชาชนจีน 中華人民共和國 /

中华人民共和国

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó "สาธารณรัฐประชาชนจีน" (รายนาม) หลายตระกูล ค.ศ. 1949 ปัจจุบัน 69 ปี
เส้นเวลา

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  • China Handbook Editorial Committee, China Handbook Series: History (trans., Dun J. Li), Beijing, 1982, 188–89; and Shao Chang Lee, "China Cultural Development" (wall chart), East Lansing, 1984.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้