แมนดาริน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

แมนดาริน เป็นคำทับศัพท์มาจาก Mandarin อาจหมายถึง