ราชอาณาจักรซิซิลี

(เปลี่ยนทางจาก Kingdom of Sicily)

ราชอาณาจักรซิซิลี (อิตาลี: Regnu di Sicilia; อังกฤษ: Kingdom of Sicily) เป็นราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและบนเกาะซิซิลี ระหว่างปี ค.ศ. 1130 ถึงปี ค.ศ. 1816 โดยมีพระเจ้าโรเจอร์ที่ 2 แห่งซิซิลีเป็นกษัตริย์องค์แรก และสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสองแห่งราชวงศ์ซิซิลีทั้งสองเป็นกษัตริย์องค์สุดท้าย ราชอาณาจักรซิซิลีมิได้อยู่แต่บนเกาะซิซิลี แต่รวมทั้งเนื้อที่ของบริเวณเมซโซจอร์โนทั้งหมดทางใต้ของคาบสมุทรอิตาลี และจนกระทั่งปี ค.ศ. 1530 รวมมอลตาและโกโซ บางครั้งเป็นที่รู้จักกันในนาม “regnum Apuliae et Siciliae” จนกระทั่งปี ค.ศ. 1282 เมื่อส่วนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่แยกตัวไปเป็นราชอาณาจักรเนเปิลส์ หลังจากปี ค.ศ. 1302 ซิซิลีบางครั้งเรียกตัวเองว่า “ราชอาณาจักรตรีนาเกรีย” ประมุขมักจะมาจากประมุขของราชอาณาจักรอื่น เช่น จากพระเจ้าแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรอารากอนในประเทศสเปนปัจจุบัน จากพระเจ้าแผ่นดินราชอาณาจักรสเปน หรือจากจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 1816 ราชอาณาจักรซิซิลีรวมตัวกับราชอาณาจักรเนเปิลส์กลายเป็นอาณาจักรใหม่ที่เรียกว่าราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง

ราชอาณาจักรซิซิลี

Regnu di Sicilia (อิตาลี)
Kingdom of Sicily (อังกฤษ)
ค.ศ. 11301816
ธงชาติซิซิลี
ธงชาติ
ตราอาร์ม (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14)ของซิซิลี
ตราอาร์ม (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14)
ที่ตั้งของซิซิลี
สถานะราชอาณาจักร
เมืองหลวงปาแลร์โม
ภาษาทั่วไปภาษาอิตาลี
ศาสนา
นิกายโรมันคาทอลิก
การปกครองราชาธิปไตย
พระมหากษัตริย์ 
• ค.ศ. 1130-1154
โรเจอร์ที่ 2 (องค์แรก)
• ค.ศ. 1759-1816
เฟอร์ดินานด์ที่ 1 (องค์สุดท้าย)
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 1130
• แบ่งเป็นสองส่วน
สงครามเวลเปอร์ 1816
• ยุบเลิก
ราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
ก่อนหน้า
ถัดไป
County of Sicily
County of Apulia and Calabria
Duchy of Amalfi
Zirid dynasty
ราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งที่มา

แก้
  • Abulafia, David. Frederick II: A Medieval Emperor, 1988.
  • Abulafia, David. The Two Italies: Economic Relations between the Kingdom of Sicily and the Northern Communes, Cambridge University Press, 1977.
  • Abulafia, David. The Western Mediterranean Kingdoms 1200–1500: The Struggle for Dominion, Longman, 1997. (a political history)
  • Alio, Jacqueline. Queens of Sicily 1061-1266: The Queens Consort, Regent and Regnant of the Norman-Swabian Era of the Kingdom of Sicily, Trinacria, 2018.
  • Johns, Jeremy. Arabic administration in Norman Sicily : the royal dīwān, Cambridge University Press, 2002.
  • Mendola, Louis. The Kingdom of Sicily 1130-1860, Trinacria Editions, New York, 2015.
  • Metcalfe, Alex. Muslims and Christians in Norman Sicily: Arabic Speakers and the End of Islam, Routledge, 2002.
  • Metcalfe, Alex. The Muslims of Medieval Italy, 2009.
  • Norwich, John Julius. Sicily: An Island at the Crossroads of History, 2015.
  • Runciman, Steven. The Sicilian Vespers: A History of the Mediterranean World in the Late 13th Century, Cambridge University Press, 1958.