ราชอาณาจักรบาวาเรีย

(เปลี่ยนทางจาก Kingdom of Bavaria)

ราชอาณาจักรบาวาเรีย (เยอรมัน: Königreich Bayern; อังกฤษ: Kingdom of Bavaria) เป็นราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของเยอรมนีระหว่างปี ค.ศ. 1805 ถึง 1918 พระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 1 โยเซ็ฟแห่งบาวาเรียแห่งราชวงศ์วิตเตลสบาคเป็นกษัตริย์องค์แรกเมื่อปี ค.ศ. 1805 ราชวงศ์วิตเตลสบาคครองราชบัลลังก์บาวาเรียจนกระทั่งอาณาจักรถูกยุบตัวเมื่อปี ค.ศ. 1918 เมื่อแคว้นและราชรัฐต่างๆ รวมตัวกันเป็นสาธารณรัฐไวมาร์ ส่วนใหญ่ของอาณาบริเวณบาวาเรียในปัจจุบันเป็นผลมาจากสนธิสัญญาปารีส ค.ศ. 1814 ซึ่งบาวาเรียคืนไทโรลและโวราร์เบิร์ให้แก่ออสเตรียเป็นการตอบแทนกับอาสชาฟเฟนเบิร์ก และบางส่วนของแคว้นเฮสส์ ในจักรวรรดิเยอรมันบาวาเรียใหญ่เป็นที่สองรองจากราชอาณาจักรปรัสเซีย หลังจากการรวมตัวของประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันราชอาณาจักรบาวาเรียคือแคว้นบาวาเรียของประเทศเยอรมนี

ราชอาณาจักรบาวาเรีย
Königreich Bayern (เยอรมัน)
ค.ศ. 1805–ค.ศ. 1918
ธงชาติราชอาณาจักรบาวาเรีย
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของราชอาณาจักรบาวาเรีย
ตราแผ่นดิน
ราชอาณาจักบาวาเรียภายในจักรวรรดิเยอรมัน
ราชอาณาจักบาวาเรียภายในจักรวรรดิเยอรมัน
สถานะราชอาณาจักร
เมืองหลวงมิวนิก
ภาษาทั่วไปภาษาเยอรมัน
การปกครองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระเจ้าแผ่นดินแห่งบาวาเรีย 
• ค.ศ. 1805–1825
มัคซีมีลีอานที่ 1 โยเซ็ฟ (พระองค์แรก)
• ค.ศ. 1913–1918
ลูทวิชที่ 3 (พระองค์สุดท้าย)
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
26 ธันวาคม ค.ศ. 1805
• การรวมตัวของ สาธารณรัฐไวมาร์
12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918
ก่อนหน้า
ถัดไป
รัฐผู้คัดเลือกบาวาเรีย
สังฆมลฑลเวิร์ทซเบิร์ก
บาวาเรีย

อ้างอิง

แก้