เปิดเมนูหลัก
ดูบทความหลักที่: ISO 3166-2

ISO 3166-2:AF เป็นรหัสมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ISO 3166-2 ใช้อธิบายถึงตำ​แหน่ง​ส่วน​การปกครองต่างๆ​ หรือ​เขตการปกครองอิสระในประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งทั้งหมดจะแทนรายชื่อทั้ง 34 จังหวัด

รายชื่อรหัสแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข