จังหวัดกัซนี

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จังหวัดกัซนี (غزنی - Ğaznī) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน เมืองที่สำคัญคือเมืองกัซนี มีชื่อเสียงในการทำสวนผลไม้ และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณคือเมืองมะห์มูดแห่งกัซนี (Mahmud of Ghazni) มีอายุอยู่ในช่วงพ.ศ. 1600

หอคอยมินาเรตแห่งกัซนี (The Minaret of Ghazni) สร้างโดย Bahram Shah ในสมัยกาสนาวิยะห์