จังหวัดแบลค์

(เปลี่ยนทางจาก จังหวัดบัลข์)

จังหวัดแบลค์ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศอัฟกานิสถาน

มัสยิดสีฟ้าในจังหวัดแบลค์

สถิติแก้ไข

ประวัติแก้ไข

จังหวัดแบลค์ เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรแบคเตรีย และเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาโซโรอัสเตอร์ เนื่องจากเป็นสถานที่ศาสดาซาราธุสตรา สิ้นชีพในขณะทำพิธีกรรม

ภูมิศาสตร์แก้ไข

จังหวัดแบลค์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอัฟกานิสถาน

การปกครองแก้ไข

 • แบลค์
 • ชาฮาห์ โบลัค
 • ชาฮาห์ คินต์
 • ชิมทอล
 • ดาว์ลาทาบัด
 • ดินห์ดาดิ
 • คัลดาร์
 • ขุลม์
 • คิชินดิห์
 • มาร์มูล์
 • มาซารี ชารีฟ (เมืองเอก)
 • นาห์ริ ชาร์ฮิ
 • โชล์กาลา
 • โชร์เตปา
 • ซารี